Houston Astros 2 : 6 Atlanta Braves
Houston Astros 7 : 2 Atlanta Braves
Atlanta Braves 2 : 0 Houston Astros
Atlanta Braves 3 : 2 Houston Astros
Atlanta Braves 5 : 9 Houston Astros
Houston Astros 0 : 7 Atlanta Braves