Player/Team G Shoot S&G Score AVG Score
Abudushalamu Abudurexiti
12 147 81 290 24.2
Kay Felder
12 155 77 288 24.0
Guo Ailun
7 99 48 163 23.3
Tao Hanlin
13 178 113 293 22.5
Hu JinQiu
13 169 121 288 22.2
Nate Mason
8 94 49 171 21.4
Askia Booker
13 145 72 274 21.1
Chen YingJun
13 113 72 271 20.8
Zhang Fan
12 102 51 246 20.5
Clarence Trotter III
5 68 39 101 20.2
Kyle Fogg
6 42 26 120 20.0
Wu Guanxi
10 129 82 197 19.7
Wang Zhelin
12 150 87 234 19.5
Jamaal Franklin
13 84 51 252 19.4
Ge Zhaobao
10 130 70 191 19.1
Zhao Yanhao
11 79 36 210 19.1
Fan ziming
12 147 87 223 18.6
Gu quan
13 86 48 240 18.5
Sun Minghui
13 137 60 233 17.9
Guo Haowen
11 71 42 197 17.9