Player/Team G Shoot S&G Score AVG Score
Wu qian
3 20 13 83 27.7
Lester Hudson
4 28 12 107 26.8
Hu JinQiu
2 27 21 49 24.5
Clarence Weems
6 99 41 140 23.3
Kay Felder
2 27 12 46 23.0
Darius Adams
2 28 14 42 21.0
Fan ziming
2 16 11 41 20.5
Zhao Rui
6 50 26 122 20.3
Guo Ailun
6 72 32 122 20.3
Tao Hanlin
4 48 27 79 19.8
Zhao Yanhao
2 16 7 38 19.0
Zhu Xuhang
3 10 7 56 18.7
Gao ShiYan
4 42 22 73 18.3
Liu Chuanxing
2 25 16 35 17.5
Kyle Fogg
6 41 20 102 17.0
Sylven Landesberg
2 22 11 32 16.0
Lu Wenbo
3 7 4 47 15.7
Zhou Peng
6 37 22 93 15.5
Jonathan Gibson
2 11 5 29 14.5
Zhu Yanxi
2 2 1 29 14.5