Player/Team G Shoot S&G Score AVG Score
Robert Golden
4 143 68 187 46.8
Bryce Cotton
6 133 73 216 36.0
Arnett Moultrie
11 191 130 323 29.4
Lester Hudson
10 99 53 247 24.7
Kay Felder
23 332 166 565 24.6
Guo Ailun
15 238 106 341 22.7
Abudushalamu Abudurexiti
20 241 131 446 22.3
Jonathan Gibson
11 88 44 244 22.2
Hu JinQiu
24 294 213 518 21.6
Tao Hanlin
23 305 187 488 21.2
Kenny Boynton
11 150 79 233 21.2
Dominique Jones
12 172 75 254 21.2
Nate Mason
19 234 118 402 21.2
Dez Wells
11 142 74 230 20.9
Wu Guanxi
18 227 142 371 20.6
Chen YingJun
24 209 121 482 20.1
Taylor Rochestie
11 95 48 219 19.9
Zhang Fan
17 160 75 325 19.1
Ge Zhaobao
21 253 147 400 19.0
Zhao Yanhao
22 163 80 419 19.0