Geneva Lions 4 (7) 1 Union Neuchatel Basket
Geneva Lions
Union Neuchatel Basket
74
66
35
33
Geneva Lions
Union Neuchatel Basket
79
74
32
25
Union Neuchatel Basket
Geneva Lions
64
70
39
37
Union Neuchatel Basket
Geneva Lions
70
66
28
23
Geneva Lions
Union Neuchatel Basket
78
68
40
37