Time Team FT HT
Olympic China Women's
Jiangsu Women's
100
52
50
32