He Nan logo
He Nan
Stadium
Join Time
Champions
Date Team HT FT
NGMB
He Nan
Beijing
34
24
64
48
W
NGMB
Fujian
He Nan
48
35
93
77
L
NGMB
He Nan
Hubei
35
55
59
93
L
NGMB
Heilongjiang
He Nan
34
54
79
98
W
NGMB
Shandong
He Nan
42
47
85
83
L