Soccer /

Santa Cruz RN

Santa Cruz RN logo
Santa Cruz RN
City
Stadium
Established
Date Team HT FT
BRA CP
ABC RN 4
Santa Cruz RN 2
0
1
1
1
D
BRA CP
Palmeira RN 1 4
Santa Cruz RN 3
0
1
0
2
W
BRA CP
Globo
Santa Cruz RN
1
1
2
3
W
BRA CP
Santa Cruz RN 2
ABC RN 3
1
1
1
2
L
BRA CP
Santa Cruz RN 1 2
ASSU RN 2
1
2
3
2
W
BRA CP
CE Forca e Luz RN 2 4
Santa Cruz RN 3
0
1
0
2
W
BRA CP
Santa Cruz RN 3
America FC Natal RN 1 4
0
1
1
2
L
BRA CP
Santa Cruz RN 2
Potiguar RN 4
1
0
3
0
W
BRA CP
Santa Cruz RN 2
Palmeira RN 1 4
0
1
1
2
L
BRA CP
ABC RN 2
Santa Cruz RN 4
1
0
1
0
L