Soccer /

Bahrain SC U17

Bahrain SC U17 logo
Bahrain SC U17
City
Stadium
Established
Date Team HT FT
BHRU17
Malkia U17
Bahrain SC U17
1
0
1
1
D
BHRU17
Al-Tadhmon U17
Bahrain SC U17
1
1
3
1
L
BHRU17
Isa TownU17
Bahrain SC U17
0
0
2
1
L
BHRU17
Sitra U17
Bahrain SC U17
0
0
1
3
W
BHRU17
Malkia U17
Bahrain SC U17
0
0
4
0
L
BHRU17
Isa TownU17
Bahrain SC U17
0
0
1
0
L
BHRU17
Bahrain SC U17
Busaiteen U17
0
0
0
3
L
BHRU17
Busaiteen U17
Bahrain SC U17
1
1
3
1
L
BHRU17
Bahrain SC U17
East Riffa U17
0
0
1
1
D
BHRU17
Bahrain SC U17
Al-Riffa U17
0
0
1
2
L